Boring for klyss, Endre Lund`s metode

Sjøsetting nærmer seg, og det er mye som må ferdigstilles før vi river stillaset. Blant annet boring og montering av ankerklyss.

Her er utgangspunktet tilbake i 2006 da Fuglø ble satt på slipp.

Klyssene var i dårlig forfatning der de gikk gjennom dekket og de øverste delene av rørene er utskiftet.

Det kan være utfordrene å få det nye hullet for klyssene i riktig vinkel og innvendig/utvendig plassering til å stemme med det gamle. Ved nymontering blir normalt hullet boret først, for så å lage en støpemal tilpasset hullet. Her må vi gjøre det omvendt. Endre har laget seg en boremal til et pilothull for borstanga vi benytter.

Malen har samme vinkel som flensen på klysset, og blir skrudd fast på skutesida.

Pilothullet bores opp med et 40 mm spiralbor.

Når spiralboret kommer igjennom skroget på innsida mister det styringa og retning. Endre har laga seg en pekestokk som markerer senter for videre boring opp gjennom dekk.

Opp i hølet me`n.

For å kontrollere plasseringa på dekket kan avskjæret fra malen benyttes.

Når plasseringa av pilothullet er justert er det bare å montere borejiggen. Her kommer virkelig det selvjusterende opphenget til sin rett.

Borstanga drives av en håndholdt rørgjengemaskin.

Her ser vi at de nye skjærene tar godt for seg på vei ned gjennom dekket.

Det begynner å nærme seg riktig diameter. Det går hardt utover reviseen.

Endre prøver klysset ved hjelp av donkraft.

Perfekt tilpassing.

Det er bare å bolte fast.
Se også Fartøyvernsentrenes faktaark om "Boring for gjennomføring i trefartøy"

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar