Nytt år på Fuglø.

Det går stadig fremover på Fuglø. Om ikke lenge er skroget ferdig planket, og arbeidet med driving av første tråd er allerede i gang. Her er flere kilometer som skal drives, og ei bekymring som rår er om vi klarer å få dette gjennomført uten belastningsskader. Vi prøver å holde fokus på teknikk og rullering slik at det skal gå mest mulig smertefritt.
Spunninga på den nye kjølen er hugget. Noe tilpasning gjenstår.
Bjørn rensker nater i gammel hud.
I natet mellom gammel og ny hud ser vi drevet som er satt i løkker med settjernet. Settjernet har ei ganske tynn, sløv egg som drar drevgarnet inn i natet uten å kutte det. I natene over er drevet slått inn med rabattjernet. I nerkant av bildet kan en så vidt skimte Ole mens han sletter huden inn mot stilken.
Her er første tråden satt og rabattert. Naglen under går gjennom hud, tømmer og garnering, og er festet med kile på innsiden. Når drivinga er ferdig skal en eikedøytel, - en firkantet kile, slås inni midten av naglen fra utsiden for å låse den fast. Dette gjøres etter drivinga for å unngå at plankene sprekker.
Fuglø-skroget er nokså konvekst helt til spunninga i forskipet, mens det fra motoren og akterover smalner betraktelig inn mot stilken. Mye bæring forut gjør oss litt spent på hvordan trimmen blir med en 8 tonns Normo ombord.