Rapport fra mekanisk avdeling


Vår mekaniske avdeling går fortiden med redusert bemanning, men hovedoppgaven framover er klargjøring og montering av utstyr fram mot sjøsetting. Motorfundament og bolter, hylse og rorarrangement skal på plass. Videre skal Normo-motoren plukkes fra hverandre og klargjøres for montering ombord. En utfordring framover blir å skaffe en brukbar lydpotte, eller produsere en ny. Den gamle vi har er sprukket. Her følger noen bilder av forskjellige komponenter som er overhalt og montert så langt i vinter, eller som er klare for montering.

 Her er forstagsbolt, baugband, stevnrulle og stevntopp kommet på plass. Det hvite baugjernet i forkant av stevnet vises så vidt. Det er et kraftig halvrundjern på 2 x 3 tommer.

 Kryssholtetene er av aluminium og klart for innfesting.

Kjettingpiper som leder ned til kjettingkasse er monter på fordekk.

2 stk kjettingstoppere er overhalt og klare for montering.

Kjettingklyssene er rustpikket, mønjet og malt. Det var nødvendig å sveise i nytt gods på den øvre halvdelen mot dekket.

Begge ankrene var slitt og det måtte skiftes bolter og klosser.

Nyrenovert patentanker

 Flensen på hylserøret til Fuglø viste seg å være sprukket ved demontering i 2006.

 Nå har Kazic utbedret hylsa og den er klar for montering.

Det samme gjelder de øvrige flenser og tetteringer.

Ny rorhylse er produsert og montert i hylsetømmeret.

Slik ser det ut fra utsiden under hekken.

Det blir også produsert ny roraksel. De gamle rorbeslagene er skåret av for å monteres på den nye akselen.

 Rorbeslag.

Rormaskinen kontrolleres. Denne skal stå oppe på galgedekket bak styrhuset, så det blir enda en stund før det blir aktuelt med montering.

Demonteringen av Normo-motoren er igang.

Bakerst ser vi lydpotta som må skiftes ut før det blir aktuelt å ta i bruk Fuglø. Dersom noen vet av et brukbart eksemplar er det bare å ta kontakt med Fartøyvernsenteret.


Vinterarbeid

Aktiviteten på Fuglø har vært redusert så langt i vinter, men nå forbereder vi oss på en mulig sjøsetting før sommerferien. Det kan bli behov for å frigjøre uteslippen til andre fartøyprosjekter. Vi planlegger videre arbeid på Fuglø ved kai. Uansett må vi etterhvert fjerne overdekningen for å løfte Normo-motoren ombord, og for å kunne påbegynne casing og styrhus. Arbeidene som er utført siden siste innlegg er ferdigstilling av rekke og lenning. Nå er arbeidene med fintilpassing av stubben og forarbeid til boring av hylsegjennomføring igang.

Lenningen er av 2,5" plank. For hjelp til monteringen har vi laget noen noen selvfestende jigger til å presse lenningen ned på rekkestøttene.

Lenningsplanken er festet til rekkestøttene med nysmidde fjærbolter i dimensjon 16 x 300 mm.

Det må bores nytt hylsehull i den nye stilken/propellstevnet. Her borer Jay, under veiledning fra John Åge, pilothull for hylseboreren.

Stilken og de innerste tømrene er skiftet. Men i midten er det fortsatt tømmer med det gamle hylsehullet. Dermed ble det vanskelig å få riktig retning på pilothullet i det innerste tømmeret. Løsningen var å føre et rør gjennom det ytterste hullet for å støtte boret i riktig retning.  

Vi har en hylseborer med begrenset diameter, og som går fryktelig tregt. Fartøyvernkonsulent Gunnar Holmstad har utarbeidet et forslag til forbedring av skjæret som monteres utenpå borstanga. Tanken er også at to skjær vil stabilisere borstanga som har tendens til å gi kast ved lange hull som i dette tilfellet. Se også vedlagte demofilm:


Jay har overtatt arbeidet med finretting av stubben som er et massivt tømmerlag under motorfundamentet. I Fuglø ligger det et stålfundament av H-bjelker på stubben. I monteringsanvisningen for Normo-motoren er det angitt helningsgrad mellom 0 og 11 grader i lengderetningen. Her blir den omkring 8 grader som Jay overfører fra rettholten. Ved kontrollmåling fikk vi ikke høyden i akselens senterlinje til å gå opp med den faktiske klaringen ned til kjølsvinet. Det dreide seg om ca 4 cm. Svaret fikk vi ved kontakt med tidligere eier Normann Nilsen. Han kunne fortelle at det lå eikebord mellom bunnramma og stålfundamentet som ble fjernet da Normoen ble skiftet ut med en Volvo Penta.