Våroffensiven fortsetter, april-mai 2013

Trøkket på Fuglø opprettholdes og det er fortiden kalt inn forsterkninger fra bygningsvernavdelingen. Den store jobben framover er beking og kitting av skroget samt impregnering og overflatebehandling. Mekanisk avdeling holder på med rorarrangement, hylse og andre gjennomføringer. Stillaser og overdekning skal demonteres. Slippen og traseen må gås over, den har tross alt stått uvirksom i sju år. Arbeidene ledes av båtbygger Endre Lund. Vi planlegger videre arbeid for sjøsetting i uke 26, og da satser vi på litt festivas.

Bekinga av skroget er nå inne i sluttfasen, og det foregår skraping og etterfylling. Her svinger Jay bekkosten i en tidligere fase.

Rafi sørger for etterforsyning av varmt bek.

Fartøyvernkonsulent Gunnar har jobbet med å beregne vannlinja på Fuglø. I første omgang trenger vi merker for å ikke komme for høyt med beket. Det er aldri helt enkelt å beregne ny flytevannlinje etter en større restaurering med mye nye friske og tørre materialer. I tillegg skal det her monteres tilbake en  motor som er adskillige tonn tyngre enn den siste. Vi har imidlertid data og linjetegninger etter laserscanningsprosjektet som er lagt inn i programmet Delftship, der man kan gjøre det meste av beregninger. Utfordringen er likevel og bestemme vekt av skrogkomponenter og utstyr. Her ser vi vannlinjen båtbyggerne har fått beskjed om å følge. Det blir allikevel spennende å se etterhvert om vi har truffet med beregningene. Det er tross alt ingen her på bruket som er skipsingeniører.

Her ser vi et av merkene som markerer høyden på antatt vannlinje. I bakgrunnen kitter Geir fra Bygningsvernavdelinga.

Lenger opp på skutesida stryker Zoltan linoljekitt i natene.

På dekk er svineryggene ferdigstilt. Utførelsene var ikke like på hver side, etter flere reparasjoner. Vi har valgt en utførelse på begge sider, som sannsynlig representerer en opprinnelig utførelse. Høyden er 6 tommer og de er 5 tommer brei. Svineryggene er laget av tre deler.

Den bakre delen av svineryggen var buttskjøtet med nedfelt lås.

 Nypusset halegatt klart til montering på svineryggen.

Svinerygger og halegatt montert.

Fundament for kjettingsaksene er kommet på plass. I forkant vil kjettingklyssene komme opp etterhvert.

Philip har laget en ny lukelem. Her nøkkes spikeren på undersiden av labanken. Den gamle lukelemmen er tilpasset nedgang til rommet fra da Fuglø var klargjort for utstilling og formidlingsformål. Det er enda en stund til det blir aktuelt igjen, og det er greit å kunne konvertere til opprinnelig utførelse ved behov.

Detalj av løftegrep på lukene. Det benyttes halvrundjern  montert på rygg.

Under dekk har Kazik bygget opp stålfundamentet til motoren.

Stålfundamentet er sveiset opp av relativt mange deler, akkurat som det gamle. Konstruksjonen skal styrke området der spantene er redusert for å få plass til Normo-motoren.

Flere detaljer fra stålfundamentet.

Mellomlegg av flatjern som skal monteres på fundamentsbjelkene ligger klar.

Fartøyvernkonsulent Gunnar jobber også med å utprøve ulik teknologi som egnede dokumentasjonsverktøy i fartøyvernet. For å tegne arrangement best mulig har vi hentet inn en punktsky i "Cloudcompare". Punktskyen er basert på fotogrammetri. 300 bilder av rom og dekk på Fuglø ble lastet opp til http://photosynth.net hvor disse blir plassert i forhold til hverandre, og en punktsky opprettet. Materialet ble så lastet ned og behandlet videre ved hjelp av "Photosynth-toolkit". Se også vår nye blogg: http://baatnerden.blogspot.no/

Et annet produkt fra laserscanningsprosjektet vårt var en cad-modell av Normo-motoren som skal ombord i Fuglø. Her er modellen hentet inn i "Cloudcompare" og plassert på fundamentet i "Fuglø". Her kan vi se at det faktisk er trangt mot tømmerforsterkningen (sidekjølsvin) langs babord side av motoren. Trolig må boltene slås ut og det må hugges noe ned på tømmeret.

På maskinverkstedet har mekanikerene omarbeidet propellakslingen. Denne var tidligere tilpasset en Volvo Penta-motor. Det var nødvendig å krympe på ei hylse på enden av akslingen slik at den igjen passer klemflensen til Normo-motoren. Det måtte også freses ut et nytt kilspor og lages ny sporkile.

 Her dreies  hylsa på akslingen ned i den nye benken.

Hylsehullet er ferdig boret. Det måtte noen justeringer til på tømmeret for å få alt til å stemme mot motoren.

Hylsa er kommet på plass. Her bores det opp for innfesting av flensen på hylserøret.

De nyproduserte kombiskruene ligger klar.

Innvendig er hylsemutteren på plass, og finretting ved hjelp av sentrert snor pågår. Hylsehullet hadde noen millimeter slakk, for å få bek rundt hele hylsa. Spanterommet bak klossen for mutteren skal også fylles helt opp og over hylserøret.

For å være sikre på god fylling av bek rundt hylsa, ble det boret et hull i overkant (der pluggen står) for å slippe ut luft etterhvert.

 Kazik varmer hylserøret for at beket skal flyte godt rundt hylsa og ikke størkne for tidlig.

Så er det klart for beking. Det er viktig å ha tilstrekkelig varmt bek, så prosessen ikke stopper opp halvferdig. tilsammen gikk det med ca 60 liter bek.

Her fyller prosjektleder Endre Lund etter på beken, mens sjefsmekaniker John Åge Sørli kjøler ned bek for å stoppe lekkasjer som kommer ut i sprekker og åpninger.

Det er borret et påfyllingshull i tømmeret over hylsa. En blikktrakt er spesialtilpasset til formålet.

Etter et par timers hektisk innsats ser det ut til at operasjonen var vellykket. Og vi ble noen erfaringer rikere. Dette er et arbeid vi ikke er så ofte borte i.