Vi gjenopptar arbeidet

Fugløprosjektet har ligget brakk siden februar 2015 da vi ikke klarte å skaffe midler til videre arbeid. Nå har vi nylig fått et tilsagn som skal være tilstrekkelig for å gjøre fartøyet ferdig utvendig og gangbart. Så får innredninger vente. Arbeidene som skal utføres er det i hovedsak den mekaniske avdelinga som står for. Det dreier seg om ferdigstillelse av overbygg og galgedekk, tekniske innstallasjoner, montasjer, rigg og motorarbeid. På motoren mangler lydpotte, som vi må få modellmaker til å utføre støpemodell av, for nyproduksjon. Her tenker vi å følge prosessen tett fra modell til ferdig montert potte med håndverksdokumentasjon.

Arbeidet med å bygge inn akterskipet er godt igang.

Det er Jim som har fått ansvaret for aluminiumsarbeidet.

Slik var aktre delen av galgedekket med nedgang til akterdekk.

På babord side var daviter til lettbåt plassert.

Her er tidligere eier Norman Nilsen til venstre, på besøk rett før oppstart av prosjektet i 2006. Norman er en god kilde å ty til når detaljer skal på plass. Daværende daglig leder Ronny Grindstein i midten, var vert for besøket.

Demonteringsarbeid høsten 2006

Nå er platedekket kommet på plass.

Det begynner å lukke seg rundt akterskipet.

Deler av konstruksjonene som ble demontert kan benyttes om igjen. Her er det et skap inntil baderomsskottet som skal tilpasses.

Kazic tilpasser platene.