Mot høst


Etter sommerferien er det satt flere folk på Fuglø-prosjektet igjen. De største arbeidene har vært å fullføre stålkjølen. Foreløpig er den avsluttet ved stilken i påvente av beslagene her og til roret. Videre er skansekledninga ferdigstilt. Opprinnelig planla vi å sjøsette skroget i høst, men vi har utsatt dette til nærmere våren. Det ser ikke ut til å være behov for slippen før neste års prosjekter blir avklart. Da får vi tid til å klargjøre motorfundamentet, gjennomføringer og hylse, slik at vi kan begynne montering av motoren når Fuglø ligger ved kai.

Kjøl og stevnsko montert med gjennomgående klinkede bolter.

Skansekledning ferdig montert og overflatebehandlet. For og akter er det aluminium. I midtskipet er skansekledningen av pløyde bord. De pløyde bordene som benyttes er spesialbestilt for å få tett sammenføyning mellom bordene innvendig og utvendig.

Overgangen mot aluminiumskansekledning i akterskipet.

Skansekledningen av aluminium blir gjenbrukt, med noen mindre justeringer. Enkelte av de gamle rekkestøttene kunne også benyttes om igjen.

Det er vanskelig å se springlinjene når fartøyet er overdekket. Her har gutta fjernet presenning i fronten, og Jay Allison finsikter linjene på toppen av skansekledninga i forskipet fra vinsjehuset.

Ole Langvik Hansen tilpasser stubben/ kabben. Det er betegnelsen på fulltømringa som utgjør fundamentet for semidieselmotorer. Kabben ligger oppe på bunnstokklaget. Her er det viktig med et kompakt og nøyaktig tilpassing. Kabben som legges ned var tilpasset en tidligere semidieselmotor i Fuglø, trolig en 100 hk Union. Normo-motoren som skal inn nå, stod på et stålfundament oppe på kabben.

Gunnar Holmstad på fellestjenesten ved fartøyvernsenteret, har overført rådata fra 3D-scanninga av Fuglø til konstruksjonsprogrammet "Delftship", der han utarbeider modeller og linjetegninger. Her er en 3D-modell under utarbeidelse. Skansekledninga er ikke ferdig enda.

Dersom man har gode tegninger av skroget i "Delftship" kan en ta ut en hel rekke viktige opplysninger om skroget uten å regne seg i hjel. Blant annet deplasement ved ulike dyptgående og sett (trim), areal undervanns og mye, mye mer. En annen hendig funksjon er at skroget kan skaleres og roteres slik at det er lettere å sammenligne ulike skrog, en kan selv bestemme skrogets trim og hvor feks spanteriss og vannlinjer skal plasseres i linjetegninga. Fra Delftship kan en også konvertere skroget til cad-filer (3d-modeller) som kan importeres til feks Google Scetchup. Programmet "Delftship" finnes også i gratisversjoner som kan lastes ned på http://www.delftship.net/