Akterskipet tar form

Det arbeides på spreng ombord i Fuglø. Vi har engasjert en ekstra mekaniker ut året og bidrar i så måte med sysselsettingseffekt slik årets ekstrapott til fartøyvernet forutsatte. Hovedsakelig er det mekanisk og el-arbeider som utføres nå.

Hekken er nå så og si lukket. Det mangler et skott ut mot dekket på styrbord. Det meste av rekkverket er kommet på plass.

Platedekket har fått sin form.

Det er viktig å isolere aluminiumen fra stålet.

De innvendige alu-komponenter og skott er kommet på plass.

Her mangler framskott og dør i aluminium samt leideren opp til galgedekket.

Rekka med fot for davider er montert.

Kazic har rettet den gamle alufronten som hadde slått seg under brannen i 2001.

Noe trearbeid blir det også. På babord side var det fortsatt kledning av treverk. Jay og vår nye mann Dan lemper ferdigmalte glattpaneler ombord.

Spikerslag er klargjort mellom rekka og galgedekket.

Så var det nesten tett på babord. De nye vinduene er også montert i casingen.

Tidligere eier Norman Nilsen kalte denne delen av det innelukkede akterskipet for "egnerhuset".

Skottet på babord side var også av tre, og siste rest av utseende fra 50-tall utgaven med trestyrhus.

Fuglø trolig 1980, før siste ombygging.

Slik blir 1991-utgaven.

Listjern ved klyssene er kommet på plass.

Peder monterer lanterner og andre el-komponenter rund baut.

I maskinrommet blir tidligere lappverk av flere generasjoner innstallasjoner nå erstattet av et helhetlig anlegg.

Stein-Even har tatt seg av motorarbeidet. Her ser vi en av to startluft-flasker som er montert. Disse flaskene er noe større enn de opprinnelige. Det har gjort montering og plassering noe plundrete. Det vil ikke bli 100% i forhold til opprinnelig plassering.

Eksosrøret monteres. Vi venter på at modellsnekkeren skal få produsert ny støpemal for lydpotta. Den gamle har sprekker, men vi har montert den midlertidig med en improvisert kjøling. Dermed skal vi kunne få start etterhvert.

Gjennom rorhuset.

Feridg montert over tak. Her trengs visst en grundig slåtte.

Listjern er montert på rekka.

Klargjøring av masta og produksjon av rørstag er kommet igang. I følge Normann er dette en nedkortet versjon av den opprinnelige jaktemasta fra 1877.

Komponenter ligger klar for montering.

Også hjelpemotoren er overhalt og klar for montering.

Vi gjenopptar arbeidet

Fugløprosjektet har ligget brakk siden februar 2015 da vi ikke klarte å skaffe midler til videre arbeid. Nå har vi nylig fått et tilsagn som skal være tilstrekkelig for å gjøre fartøyet ferdig utvendig og gangbart. Så får innredninger vente. Arbeidene som skal utføres er det i hovedsak den mekaniske avdelinga som står for. Det dreier seg om ferdigstillelse av overbygg og galgedekk, tekniske innstallasjoner, montasjer, rigg og motorarbeid. På motoren mangler lydpotte, som vi må få modellmaker til å utføre støpemodell av, for nyproduksjon. Her tenker vi å følge prosessen tett fra modell til ferdig montert potte med håndverksdokumentasjon.

Arbeidet med å bygge inn akterskipet er godt igang.

Det er Jim som har fått ansvaret for aluminiumsarbeidet.

Slik var aktre delen av galgedekket med nedgang til akterdekk.

På babord side var daviter til lettbåt plassert.

Her er tidligere eier Norman Nilsen til venstre, på besøk rett før oppstart av prosjektet i 2006. Norman er en god kilde å ty til når detaljer skal på plass. Daværende daglig leder Ronny Grindstein i midten, var vert for besøket.

Demonteringsarbeid høsten 2006

Nå er platedekket kommet på plass.

Det begynner å lukke seg rundt akterskipet.

Deler av konstruksjonene som ble demontert kan benyttes om igjen. Her er det et skap inntil baderomsskottet som skal tilpasses.

Kazic tilpasser platene.