Litt om arbeidet med garneringa

I januar 2007 var garneringa fjernet. Denne ble revet i sin helhet. Dette for å få en fullstendig oversikt over tilstanden på spantene. Garneringa var råtten og veldig dårlig framme både på styrbord og babord fra stevn og 2-3meter bakover. På styrbord var det i tillegg mange korte ender og helt klart et behov for utbytting i forhold til en mer gjennomtenkt støtplan. Videre var tilstanden varierende. Livholtene var forskjellig på de to sidene. På babord side var det 4-5 planker 2” under reviseen deretter tre 3” planker, videre fem 4” og nederst tre 2”. Dette varierte en del både i antall og tykkelse. Noen plasser på 4” og 3” delene av livholtet var endene lasket sammen 2”+2” eller 2”+1”. Disse laskingene gikk over flere spant.

Styrbord hadde 2” garnering hele veien, men i slaget var det tre 2” planker spikret til garneringa som utgjorde livholtet. Det vil si 2”+2” livholt. Den totale bredden på disse var 49cm hele veien. På ingen av sidene gikk livholtene helt til stevn. Store deler av disse var heller dårlig festet. 4” livholtene var så å si kun spikret med 7” skipsspiker til spantene. 4” livholtene er forøvrig i gran.
Det er tydelig å se at mesteparten av garneringa har vært skiftet. De 2 nederste plankene på hver side ser ut til å være av eldre dato. Disse er kun naglet og ikke spikret. Det virket forøvrig som om det var veldig lite styrke i store deler av den garneringa som i utgangspunktet ser bra ut. All garnering i hekken er fra 50-tallet da Fuglø ble ombygd til kutter. I dette området er plankene stort sett veldig bra, men det ble besluttet å rive disse også for å få full oversikt over spantene og hekken. Garneringa går inn under motorfundamentet. Dette er fordi Fuglø opprinnelig ble bygd uten motor og fundamentet ble satt inn etter garneringa. Det kan bety at disse plankene er av gammel dato.
Mye av trenaglene var dårlige. Spesielt i de lavere partier. Dette har nok også en sammenheng med alderen på naglene. Siden vi har en del dokumentasjon på reparasjoner og utbedringer som er gjort siden 50-tallet har vi en viss oversikt over alderen på deler av garneringa.
All garnering ligger med margen inn eller er margplank.

Uke 45

Vi holder enda på med garneringa, og i løpet av dagen i dag (11.11.10) når vi en aldri så liten milepæl -vi blir ferdige med all garnering over livholtene. Vi har fått ny båtbygger med på laget. Hun heter Katja og er fra Tyskland. På videoen nedenfor monteres en av hennes første garneringsplanker, og den passet alldeles utmerket.

Uke 43

Nå er garneringa begynt å komme på plass. Her er en ny plank på vei inn.
Planken tvinges på plass
Vi bruker hydrauliske jekker for å lette arbeidet.
Planken passer fint, men er ikke helt på plass ennå.
Noen kakk i enden må til...
... så er den der den skal være.
Så skal det bores hull for spiker, og planken spikres fast.
Omlag 250 støtbolter er under produksjon.
En jigg er laget for å holde bolten mens den kaldklinkes.
Lufthammeren er effektiv, og sparer oss mye tid og krefter.
Støtboltene skal holde inne plankeendene i huden. Et hull bores gjennom hud, spant og garnering, og forsenkes for skive og hode. Bolten slås inn og klinkes med skive på innsiden av garneringa. Hullet på utsiden forsynes med karpon.