Mot sommer

Det har vært lite mannskap som har jobbet med Fuglø de siste månedene. I hovedsak er det mekanikerene som har ferdigstilt romluka, og fram mot ferien er det kjølskoen som monteres. Mange av båtbyggerene er opptatt på andre prosjekt, eller er utlånt til vår bygningsvernavdeling. Dekket er ferdig drevet og beket og skansekledningen er påbegynt. Skroget må bekes, kittes og overflatebehandles. Deretter begynner vi så smått å bli klare for sjøsetting utpå senhøsten engang.

Romlukekarmen er ferdig montert og grunnet. Støtten til lastebommen er også kommet på plass. Framme i forskipet er deler av aluminiumsskansekledningen montert. Dekket er ferdig beket og skrapet.

Hele romlukekarmen er nyprodusert. Den gamle var så opptært at det var uhensiktsmessig å prøve å restaurere den.

 Innfesting for skjærstokk.

Overgang mellom aluminium og treskansekledningen. Vi gjenbruker den gamle skansekledningen så langt det lar seg gjøre.

Den gamle stevnskoen skal tilbake på plass.

Kazic smører kjølen inn med Black Varnish og legger ullfilt før stålet monteres. Her er bunnplata på kjølskoen lagt. Sideplatene sveises så fast til denne før det det hele boltes fast til kjølen med 20 mm galvaniserte bolter som klinkes.

Her er det klart for sveising. Dimensjonen på stålet i kjølskoen er 10 mm i sideplatene og 15 mm i bunnplata.