Uke 48. 2011. Vi arbeider videre på Fuglø.

Etter lengre stans på Fuglø er vi nå igang igjen.
Hudnaglene kappes og huden skal klargjøres for driving.
Mekanikerne har laget flens til keising, og dekket ferdigstilles.
Siste resten av dekket legges.
Ole tilpasser sidekjølsvinene.
 Her er sidekjølsvinene kommet på plass.
(Foto: Arne Terje Sæther) Fuglø hadde voldsom kjølspreng - ca. 30 cm under midten. For å utbedre dette ble skroget sluppet ned på midten mens mest mulig langskips virke var vekke. Dekk, garnering, livholt og en del av huden var demontert.
Jekker ved lottet forut.
 Midtskips ble kjølen dratt ned mot slippvogna.
Jekkene mot endene er fjernet og lottene klosset oppunder mens jekken som dro kjølen ned fortsatt står montert. Etter at denne operasjonen var over, og kjølen rettet betraktelig, ble det meste av langskips virke montert - livholt, garnering, dekk og hud. Dette gjorde vi for å få mest mulig langskips styrke med skrogets "nye" form når skiftinga av kjølen skulle gjennomføres.
Nye kjølemner i gran ble innkjøpt og lagt i sjøvann i omlag et halvt år. Her er mål og notater er gjort for tilpasning av den nye kjølen. Den er i to stykker og lasket på midten.
Ivar og Joost arbeidet med tilpasninga - et nitidig og tankekrevende arbeide som de gjennomførte med stor presisjon.
Hele skroget understøttes og vekta tas bort fra selve kjølen. Skroget er stivt og sterkt ettersom så å si alt langskips virke er kommet på plass.
Så begynte fjerninga av den gamle kjølen. Denne ble delt foran lasken, sluppet ned og løftet mot bb side. Den aktre delen ble skiftet først, mens den fremre delen fortsatt lå på plass.
Den aktre delen av gammelkjølen ble dratt akterut.
Det nye akterstykket ble tredd inn på bb side forfra...
...og dratt akterut på en slisk innsmurt med grønnsåpe.
Deretter ble det nye kjølemnet tilpasset stilken, og løftet oppunder resten av tømmeret for så å stemples av med klosser.  
 Så var det tid for å ta ut den andre delen av kjølen. Klossene fjernes og jekkene slippes ned.
Denne ble også løftet til bb...
  ...og dratt ut med traktor forbi stevnen.
Ei blanding av nytt og gammelt spantetømmer. Midt i bildet vises den nye akterenden av kjølen.
Kjølemnet forut trees inn. På forhånd er det lagt en slisk slik at det kan gli på plass.
Emnet ble først løftet med traktor, og så dratt og presset på plass.
Her tilpasses skjøten mellom kjøl og stevn. 
Skråflata blir tight og fin når emnet jekkes opp mot spantetømmeret.
Kjøllasken med lås. Nå gjenstår litt klossing mellom kjølen og spantetømmeret, bolting og tilpasning av spunning. Så skal de siste hudplankene på plass. Kjølsko i stål kommer etterhvert.