Hudplank på null komma niks.

Her er en liten video fra siste innspurten på hudinga.

Mot vår

Det er lenge siden vi har skrevet i bloggen nå. Masse har skjedd siden sist, og her følger en del bilder fra arbeidet. Bildene er sånn noenlunde kronologisk i rekkefølgen. Over tilpasser Ivar spunninga.
Her finhøvles spunninga.
Endre klosser opp der det behøves mellom spantetømmer og kjøl.
Det er ikke tykke klossene, mere for "shims" å regne.
Kaz arbeider med reiderne. Det meste av tilpasninga foregår i smia for å unngå mest mulig varmearbeid ombord.
Spunninga er ferdig og karene går i gang med de siste hudplankene.
Tilpasninga av reiderne er arbeidskrevende.
Innfesting av hudplank akterut bb side.
Hudinga ferdig på sb side.
Reidere klare for montering.
Varmearbeid som sveising ombord krever forberedelser.
Nye hudplanker nagles gjennom garneringa.
Her gjenstår det kun et par planker av huden på bb side.
Noen av boltene på reiderne gjenges slik at vi kan dra reiderne inn mot skutesida. Det kan se ut til att denne reideren er for sprø i godset, og har brukket.
Boltene kappes i passelige lengde for klinking.
Boltene klinkes.
På utsida skroget sitter Melvin med motholdet, mens Kaz klinker på innsida.
Av og til må bolten slås tilbake, mens Kaz på innsida holder imot på reideren.
Ferdig klinket bolt.
 Etter at klossinga mellom spantetømmer og kjøl var ferdig, var det klart for å sette inn kjølbolter.
Kjølsvinet er sannsynligvis det originale, og har flere spor etter rigg.
Kjølbolter bak mot stilken. Her vil etterhver hylsa komme, og da må nok noe av tømmeret vike.
Kaldklinkinga av boltene ble for tidkrevende, og det ble etterhvert besluttet å ta i bruk varme - hvilket krever forberedelser.
Ferdigmonterte reidere.
Samtidig drives dekket. Flensen er kopiert fra den gamle løsninga, men virker noe stusselig i forhold til kreftene fra drivinga. Den er bare festet med bolter til dekksbjelkene. Dette området ligger imidlertid beskyttet under aluminiumsoverbygget som skal på Fuglø.
Rafi er blitt kjempegod på driving.
De forproduserte lukekarmene heises ombord.
Stillaset er forsterket med ekstrastag for å klare vekta av karmene.
Klossinga langs bærebjelkene er kopiert fra opprinnelig løsning og er der for å tilpasse vinkelen på karmene.
Siste hudplanken er i, og drivinga godt igang.
Melvin fra bygningsvernavdelinga hjelper også til i drivinga. Hele skroget er drevet, og med fokus på belastningsskader som resultat av slikt arbeid, ser det ut til at vi har klart å unngå dette så langt.
Prøving og tilpasning av romlukekarmer. Stikkbjelkene på Fuglø er ikke felt i bjelkebærern (kravellen), men går hele veien inn til lukekarmen. Under bjelkebæreren ligger et bredt flatjern som sveiset til lukekarmen, - det er dette jernet som "bærer" stikkbjelkene.
Slegga er god å ha for å få ting på plass.
Hull for boltene er boret i bjelkene, og det er klart for monteringa av lukekarmene.
 Karmene er boltet fast gjennom bjelkene og stålplata som ligger under.
Her er hjørnene punktet sammen. Gnistfanger er montert mens sveisinga pågår.
Imens har Florian jobbet med rekkestøttene på hekken.
Skansekledninga her skal være i aluminium, og vi tar sikte på å bruke de opprinnelige platene.
Disse boltene går gjennom skandekket og inn gjennom romlukekarmene hvor de skal kappes og sveises. Før sveisinga skal hullet kones ut slik at det blir kjegleformet, og sveisen får skikkelig feste.
Bolten skulle optimalt gått så nært oppunder dekk som mulig.
Baugband i stål er kopiert fra opprinnelig løsning.
Stillaser satt opp for å jobbe med romlukekarmene.
Luke for nedgang til lasterom er montert.
Behørig fastboltet.
Tilpasning og montering av beslag for skjærstokkene.
Det drives fortløpende.
Det er ikke til å unngå at man kommer litt i veien for hverandre når mange arbeidsprosesser pågår samtidig. Mens Florian arbeider med rekkestøttene på hekken får han besøk av Melvin og drivjernet hans.
Ei av de opprinnelige støttene fra hekken har fått lasket i nye biter frisk ved - ellers er den gullende god.
Her er mekanikerne begynt med skansekledninga.
Punkting under tilpasninga av aluminiumsplatene i skansekledninga. De opprinnelige platene brukes om igjen.
Skroget er ferdig hudet, drevet og slettet.