Uke 49

Den gamle garneringen måtte fjernes for å komme til, og se omfanget av hva som måtte skiftes. Deter nå lagt inn ny garnering, og alle trenaglene kan slås inn, - ca 2500 stykker. Omlag 200 støtbolter klinkes..Naglene blir laget åttekantet og konisk, og slås i fra utsiden til de stopper og står godt, før de blir årettet(kilet) på innsiden. Etter at huden er drevet slås en eikedøytel inn på utsiden for utvide hodet og tette gap mellom naggel og hudplank, grunnen til at det gjøres etter drivinga er for å unngå at hudplankene sprekker av presset fra døytelen. Det er viktig at trenaglene er tørre når de blir laget slik at skroget tettes når det trutner.