Innredninger og påbegynte aluminiumsarbeider

Tredelen av galgedekket er ferdig lagt og dekket blir nå belagt med aluminium. Når dette er ferdigstilt er det stort sett klart for å sette på plass det gamle styrhuset. Inne i casing pågår arbeid med kledninger og nede i lasterom og maskinrom pågår oppbygging av skott og innredning.

Vi starter innlegget med et bilde fra demontering av styrhuset da vi startet Fugløprosjektet i 2006. Om ikke lenge er det bare å løfte på plass igjen.

Mekanikerene har jekket opp styrhuset for å skjære ren nerkanten av styrhuset. Her må vi regne med at det blir justeringer, siden alt er nytt med casing, bjelker og galgedekk. På bildet ser vi omrisset av den gamle bestikklugaren i aluminiumsdekket.

Alt det gamle innvendig i styrhuset ble rensket etter brannen i 2001. Vi har noe bildemateriale herfra som kan hjelpe oss med rekonstruksjonen. Det ser i alle fall ut til at mekanismen på de gamle skyvevinduene er inntakt.

Dekksplankene på galgedekket er ferdig lagt.

Formen på fronten på tredekket er skåret ut. Denne samsvarer imidlertid ikke med fronten på aluminiumstyrhuset som nesten er plan.

Kazic legger aluminiumsplater, "one-bar"-mønster på galgedekket.

I rommet er dørken lagt. her tilpasser lærling Torstein de siste bordene mot garneringen.

Dørken består av pløyde bord med dimensjon 38 x 125 mm. Dørken er felt rundt stolper for understøttelse av romluke, vinsj og mast. Masta skal stå på dekket, og er forøvrig den originale jaktemasta som er kortet ned.

Skottene mot maskinrommet begynner å komme på plass. Foran motor og hydraulikkpumpe blir det luke av aluminium.

Torstein har også jobben med å bygge opp innredningen i maskinrommet. Det er et puslespill, og innredningen er bygd opp og lappet på med diverse gjenbruksmaterialer over mange år. Noe lar seg benytte, men vi må lage mye nytt. Her har han rekonstruert skroget til arbeidsbenken for maskinisten.

Baksiden av en skapdør i maskinrommet har tydligvis kommet fra innredning i en gammel lugar.

Dørken er lagt innvendig i casingen som rommer messa og to lugarer. Vi frykter litt kondenseringen som vil oppstå på innsiden av stålet ved temperaturforskjeller. Vi vurderte ulike løsninger  for å motvirke dette, men usikkerheten med isolasjon gjorde at vi går for åpent rom mellom kledning og stålet slik det har vært. Vi satser på at en grundig overflatebehandling av stålet vil stå seg over tid.

Fra undersiden ser vi siden av casingen som står ned på bjelkene. Her er det en luftespalte, og så satser vi på at når vi drar igang Normoen så suger den ut kondensen fra skottene. Legg merke til at dørken i casingen er plan og er rettet opp med kiler på bjelkene.

Lekteverket for kledningen på skottene er under montering.

Her legger Cederic kledning av faspanel. Det ser vi at det har vært på gamle foto. I senere år har det ligget platekledning utenpå dette.


I følge tidligere eier Normann Nilsen lå det panel også oppunder galgedekket. Her er nedforinger montert. Det blir tett dialog med Normann framover. Det er svært lite dokumentasjon og gå ut fra ved oppbygging av innredningen. Men vi ser på den gamle casingen hvor de innvendige skottene var plassert.

Alt av dører, vinduer og innredning forøvrig gikk tapt i brannen. Her omarbeider Peder en gammel teakdør fra Delebanken.no til å passe til inngangen i messa.