Normo-motoren er løftet ombord

Det har vært noe mindre aktivitet på Fuglø-prosjektet etter krafttaket i forbindelse med sjøsettinga i juni. Da var allemann alle i sving. Etter ferien har det stort sett vært forberedelser for å få motoren løftet ombord. Toppene, lydpotta og svinghjul er demontert for å gjøre den mer håndterlig for løft og montering. De ulike tankene er også montert ombord i løpet av ettersommeren.

Normo-motoren er plukket delvis ned og klargjøres for løft.

Tidligere er tankene oversett og reparert. Det er laget ny vanntank.

For å slippe å forhale Fuglø til forsvarets kai, og ikke minst bry forsvaret minst mulig med hjelp til løft, lagde vi dette stativet med løpekatt for å løfte tanker og annet tungt utstyr ombord.

Her er drivstofftanker løftet ombord.

Så står luftflaskene for tur.

Stein Even tok jobben med transporten over havna fra slipptraseen til flytebrygga.

Så er det bare å talje det ombord.

Kazic firer flaska ned i rommet.

Her ser vi at de fleste tankene er kommet på plass i maskinrommet.

Det er viktig å få stemplet tankene godt fast oppunder bjelkene.

Til Normo-motoren måtte vi ha hjelp. Simonsen Transport i Harstad stilte med en grom kran på 40 tonn-meters kapasitet.

Smådelene kjøres fram på kaia.

Lukelemmer og skjærstokker løftes vekk på romluka.

Fuglø er forhalt til kai og motoren er på vei ombord. Kranføreren mente løftet var omlag 4,5 tonn.

Det var på håret at krana hadde kapasitet nok til å få Normoen ned i romluka.

En milepæl er nådd, Normoen er ombord i Fuglø. Så er det bare å få slisket den akterover på fundamentet og begynne å bygge opp igjen.


27. juni, endlig sjøsetting!

Etter en hektisk innspurt og god innsats av arbeidstokken, ble vi klar til fastsatt tid for stabelavløsning.

Forholdene er perfekte, lett bris, varmt og knallsol.

Kl 1830 møter Fuglø salt sjø igjen etter syv år på slipp.

Det ser ut til at vi har truffet relativt bra med vannlinja. Det er enda noen tonn som skal ombord.

Blant de mange frammøtte var riksantikvar Jørn Holme. Ute på reden ligger de tidligere prosjektene Straumnes og Kjartan og tar imot Fuglø.

Snart vel fortøyd i havna.

Setterdram på dekket. Prosjektleder Endre Lund kan sende gutta hjem på en velfortjent sommerferie.

Sjøsetting om et par dager

Det er full aktivitet omkring Fuglø for tida. Alt undervanns skal gjøres klart til sjøsettinga på torsdag. Her følger noen bilder fra de siste dagene.

Siden forrige blogginnlegg er lagrene til propellhylsa ferdigstilte og montert. Vi var veldig fornøyde med resultatet av sentrifugalstøpinga, og dette er nok en metode vi kommer til å bruke mer i ettertiden. Sentrifugalkreftene tvinger lagermetallet ytterst, mens slagg og urenheter blir liggende i det innerste sjiktet - som uansett skal dreies ut. Vi så ikke antydninger til luftbobler i støpen.

Her har John Åge laget en ny verktøyholder for å unngå at benken "synger" når vi dreier de relativt lange lagerskålene. Det er ganske lang arm her, og den vi brukte først ble for puslete. Denne typen "sang" regnes ikke for fin musikk, og kommer av at verkstøystålet settes i vibrasjon mens det arbeider mot emnet, og begynner å svinge ukontrollert - noe som resulterer i et upresist snitt. Dersom den nye verktøyholderen/armen ikke hadde fungert tilfredsstillende, ville vi spent lageret fast på sleiden, og isteden festet skjærstålet på en aksling mellom chuck'en og bakdokka. Akslingen ville vi da lagret opp ved endene på hylsa for å få bukt med vibrasjoner.

Propellakslingen har fått kilspor.

Akslingen fylles med fett inn mot trekkstanga. Denne smørenippelen mater også propellbosset med fett.

Kriker og kroker i propellbosset fylles med fett før montering.

Dette bosset har messingskruer som kan byttes ut med fettnipler for ipressing av fett, evt kan de skrus ut for drenering/inspeskjon ved slippsett.

Vi funksjonstestet propellen og fant den ok. Da var det bare å låse av boss-skruene. På denne propellen var det støpte låsinger. Her heller vi i lagermetall.

Lagermetallet "fønes" ut mot kantene. Ved den neste boss-skruen ser vi at det er groper inn til sidene som skal holde lagermetallet på plass.

Lagermetallet hamres for å fylle ut mot kantene...

... og forhøyninger files vekk.

Aksling og propell er klar for montering.

Ferdigsveist og overflatebehandlet roraksling klar for montering.

Kjettingtaljer er kjekke til slikt monteringsarbeid.

Noen småtilpasninger måtte til før vi kunne få akslingen helt opp.

Bare litt småtteri igjen, så kan en fornøyd John Åge Sørli krysse ut nok et gjøremål i den overfylte boka si.

Fuglø skal jo bunnsmøres også, så da må vi nesten ha ei vannlinje å forholde oss til. Her er Endre og Joost i gang med å sette ut parallelle reier som de kan strekke snor langs.

Endre "noterer" vannlinja med såvidt festet trådspiker etterhvert som snora kommer rundt mot baugen.

Norman Nilsen brukte Fuglø i fraktefart, og hadde vannlinja satt for lastet tilstand. Vi har ikke kopiert den gamle vannlinja, men satt den slik vi tror den må være for å få noe av den samme effekten, og hvem vet - kanskje vi kommer til å bruke den til frakt i ny og ne. Vi har også vært inne på tanken om å anskaffe mengder med bly til ballast, men ingenting er avgjort enda. Det blir spennende å se om vi har truffet sånn nogenlunde når ting begynner å komme ombord!

Det er kjekt å ha en traktor som virker iblant. Her bærer den propellaksling fra verkstedet til slippen.

Akslingen er lagt klar, og rigges for løft med kjettingtaljene. Disse gir veldig god kontroll, med lite rykk og napp. Her ser vi også at priminga av skroget undervanns er ferdig, og vannlinja satt.

Den oljesmurte hylsa skal skrues mot en flens som sitter på propellen. Her har Stein smurt på "pakningsguffe"  og retter inn pakninga etter skruehullene.

Stein skyver, og John Åge justerer høyden.

Akslingen er på plass, og stemplet av for sikkerhets skyld.

Flensen skrudd fast til hylsa.

Før monteringa av propellakslingen, ble denne og hylsene målt.

Vi måtte bytte ut de to fremste stokkene av tømmeret på roret. Her er Endre igang med tilpasning til rorbeslagene.

Bunnsmurninga er stort sett ferdig - bare noen puter gjenstår.

Sjøsettinga blir en svær milepæl i prosjektet, og slippen blir tilgjengelig for andre oppdrag etter å ha vært okkupert i årevis av et prosjekt som har gått noe tregt i perioder. Det skal bli deilig å se den på sjøen igjen, men der er fortsatt masse som skal gjøres.

Normoen skal ombord, maskinkeisingen skal på plass, skott og dørker skal bygges, riggen skal opp, winch og rør for lavtrykkshydraulikk skal på plass, tanker og startluftflasker skal monteres, og masse mer.

Selve "krona på verket" - styrhuset skal også på plass. Mange synes dette er mindre pent, og hadde helst sett at vi prøvde å rekreere det gamle av tre. Vi beholder imidlertid aluminiumsstyrhuset, og tror ikke det blir så ille nå som skuta har et snev av spring igjen. Dette mangler all innredning etter brannen ombord, og vi er allerede igang med å skaffe tilveie det vi trenger for å få det så autentisk som mulig.