Uke 1

Arbeidet med dekket har begynt, og vi satte opp et stillas under slik at vi kan komme til å reparere og rette av dekksbjelkene slik at vi får et jevnt underlag for dekksplankene. Det gjenstår en del råte øverst på noen bjelker. De fleste bjelkene har en tykkelse på 17-18cm, men på flere av dem er de to øverste cm ganske porøs, så der limer vi på et nytt lag. Høyden på bjelkene stemmer heller ikke helt etter at kjølspreng og spring ble rettet. Fuglø var meget oppseilt, og hadde en kjølspreng på omlag 30 cm.
Et stillas å stå på, og godt lys letter arbeidet.