August 2019

I disse dager er det ikke mye arbeid som gjenstår på «Fuglø». På utsiden er den nesten så god som ny, men det restedende småarbeidet på innsiden tar tid. Blant annet må alt det elektriske på plass, og styrehuset få sitt tidsriktige inventar. For øvrig planlegges det en prøvetur i løpet av de nærmeste dagene, kanskje helt til Harstad eller Narvik? Vi jobber derfor med motortester for øyeblikket.Her skinner sola på «Fuglø» en dag sent i juli.I styrehuset er det funksjonelle i stand, stort sett. Så snart det kommer gulvbelegg blir det riktig så presentabelt.Når man skal gjøre det likt som i gamle dager er det greit å ha referanser.Vi kunne ha klart å skaffe nye respatex-plater, men ikke med riktig struktur fra 1990-tallet. Vi har dermed valgt å beholde fas-panelene og fargene, som vi baserte på et bilde fra 80-tallet.Relativt nyoljet lasterom. Riktig lukt er det her nede også.Dette er fra tidlig i august. Kazimierz overvåker normoen under en test, motoren bør gå i flere timer før vi er fornøyd. Motoren har vært prøvekjørt tidligere, men det var uten potte med kjøling. Vi fikk tak i en potte fra en bår som ble hugget i Danmark i 2018. Legg også merke til den nye malejobben på skottene og innredningen.Under motortesten må vi også sørge for at kjølingen fungerer som den skal.

Januar 2018

Vi gikk ut av 2017 uten å ha kommet helt i mål med arbeidene på Fuglø. Dette skyldes for en stor del at det tok svært lang tid å skaffe til veie skottplater for innredning med tilnærmet samme utseende som ved vernetidspunktet som er tidlig 90-tall. Platene kom rett før vi tok juleferie, og rett over nyåret satte vi igang med å sluttføre innredningsarbeidene. Deretter skal det elektriske arbeidet fullføres. Forøvrig er det meste av det tekniske kommet på plass, riggen er reist og støpemodellen for ny lydpotte ble også ferdig mot slutten av året. Så får vi se om vi får til selve støpejobben etterhvert. Den gamle potta er montert på motoren, og den startes jevnlig. Vi har sågar også gått en liten prøvetur ifjor.

Fuglø, januar 2018

Dette er det rekonstruerte toalett og dusjrommet på hekken. Vi ser det tidligere avløpet fra toalettet som går rett ned i sjøen.

Spikerslag for baderomspanelene er under oppføring.

Det benyttes vanlig standard hvite baderomsplater som opprinnelig.

Dørken er støpt og belegg er kommet på plass.

Slik er resultatet. Jeg tror vi har truffet relativt bra i forhold til den tidligere utførelsen.

Avsuget går gjennom skapet og ut i babord mellomgang som før.

Ferdig restaurert baderomsdør er kommet på plass. Tilførsel av vann ligger bak aluminiumsplaten.

Gløding er satt på alle sylindre og det er klart for første prøvestart ombord.

Fartøyvernkonsulent Ronny Grindstein dokumenterer mens sjefsmekaniker John Åge Sørli hoster igang Normoen.

Selv om kjølinga ledes utenom lydpotta er det rom for en liten prøvetur på fjorden.

John Åge tar henne pent og pyntelig til kai for rigging. Fuglø ligger normalt ved flytekai, men for å løfte større objekter ombord, og foreta rigging må vi benytte kranbil på kommunekaia.

Den gamle masta, som skal være den opprinnelige fra tida som seilende jakt, ligger ferdig preparert på kaia.

Mastefoten på dekk er delvis fornyet. Treverket innvendig er smurt opp med tjære, men ingen mynt forløpig.

Så er det klart for rigging. Per-Einar kjører krana og Peder og Endre står for riggarbeidene.

Det må litt lirking til for å få alt til å stemme. Et og annet har endret seg når det er store utskiftninger av treverk og en kraftig kjølspreng er rettet.

Så begynner stag og vant å falle på plass.

Mange av de gamle komponentene er benyttet om igjen.

Så er sideveis justering gjort og rørvant kan sveises fast.

Endre tighter forstaget.

Peder gjør fast i godset.

Ny lastebom er produsert og klar for montering.

Det hjelper å få masta opp.

Alt av innredning og utstyr i messa gikk tapt i brannen i 2001. Men vi hadde en gammel tilsvarende Pyro P15 på lager. Med litt deler fra flere ovner fikk vi overhalt denne.

Prøvefyr i verkstedet.

Ferdig montert og oppkoblet i byssa. Det mangler bare røkrør.

Innredningen i byssa forøvrig rekonstrueres. Det største problemet her har vært å å anskaffe materialer og utstyr fra sent 1980 tall og tidlig 90-tall. Spesielt respatexplater med riktig mønster er svært vanskelig. Vi har derfor valgt å la faspanelen ligge åpen inntil videre. Men for å komme videre måtte vi gå for hvite plater på benker og skap.

Anthony pusser og overflatebehandler listverket.

Vi prøvde ulike lakkbeiser for å få rette nyanser før lakkering.

Peder har stått for mye av innredningsarbeidene. I tillegg har han arbeidet med alt elektrisk ombord. Også her er det utfordrene å finne tak i tidsriktig utstyr. Forøvrig er det meste av listverket kommet på plass. Malejobben utsettes til de nye forvalterne av Fuglø kommer på banen.

Så rett før jul kom de spesialbestilte platene med mønster tilnærmet de kledningene som var oppe i styrhuset. Det er to typer med lys og mørk trestruktur. Laminatet kom fra India via England, og det ble limt på finer og frest not og fjær hos et firma i Trøndelag. Det var en langdryg prosess.

Dette er en lys furuaktig overflate som skal være i bestikk og lugar i styrhuset.

Det har lenge vært klart for å kle skottene. Det var bevart en skapdør i bestikken som var grunnlag for å bestemme den lyse strukturen.

Skottene ble kledd ut på nyåret, og Jay er igang med rammene for benkekøyer i lugaren.

Sitteputene er kledd med tidsriktig skai, og bordet er montert på skottet.

Den mørke strukturen på platene i styrhuset, kunne også benyttes på frontene i messa.

Messebord og benker er i ferd med å komme på plass.

Vår forbindelse for støpemodeller, Bjørn Andersen ved Sollerud Båtbyggeri i Oslo, har utover høsten ferdigstilt modellene til lydpotta. Her ser vi modellen som former utsiden av lydpotta inn mot sylindrene.

Kjernekassen som skal forme sandkjernen som danner hulrommet inni lydpotta. Legg merke til de sortmalte feltene, - disse er markert med nummer og angir hvor ulike sandkjerner blir liggende under støpinga.

Øverst ligger delene som skal monteres ved de stiplede linjene på forrige bilde når den andre hovedkjernen skal formes. Løse deler gjør at man slipper å lage to kjernekasser. Ellers ser vi her kjernekassen som skal forme sandkjernen som danner kjølekanalene i lydpotta, - her er en hel del plugger som må demonteres for å få løs den størknede furansanda fra modellen. Vi ser også skraperen som skal brukes til å slette sanda langs kantene. Denne har en spesiell profil på ene siden, som korresponderer med profilen innunder lydpotta.

Her ser vi bl.a. kjernekasser til sandkjernene som lager hulrommene i eksosportene og inpeksjonslukene på lydpotta.

Ny frisk 2017

Vi går nå inn i det siste året av dette store restaureringsprosjektet. I løpet av året vil vi ha et fungerende og bruksklart fartøy.  Riksantikvaren har nå i mars bevilget den siste skjerven for å få fartøyet ferdig etter 11 års restaurering. Nordnorsk Fartøyvernsenter har ingått en avtale med en nyopprettet forening som har som formål og drifte og vedlikeholde fartøyet. Så langt i vinter har det vært arbeidet med ferdigstillelse av aluminiumsoverbygget, tekniske innstallasjoner og rigg. Vi har også hatt prøvestart på Normo-motoren, og i Oslo jobber modellsnekkeren med støpemodell til ny lydpotte. Desverre har ingen norske støperier ønsket å påta seg denne jobben, så nå må vi lete utenlands.

Snart kan den gamle Fuglø-vimpelen igjen vaia fra den opprinnelige tremasta fra jakteriggen.

Å få lukket igjen akterskipet rundt casingen og bygge opp galgedekket har vært en av vinterens oppgaver. Mye av det gamle demonterte overbygget er oppmontert. Her jobber Kazic med en del av skottet med inngangen.

Jim og Kazic har stått for brorparten av arbeidet.

Her er fronten montert. Bare noen sveisesømmer og overflatebehandling gjenstår. Babord side er av treverk.

Lysventilene er kommet på plass.

Disse er også gjenbruk. Utførelse i aluminium som sveises fast.

Det var nødvendig å produsere ny dør til maskinnedgangen.

Arild og Peder har stått for produksjon av rigg-komponenter.

Dette er stativ for bomsving og gaiere til lastebommen. Tilpassning gjøres ombord før overflatebehandling.

Stativene sveises i u-jern boltet i rekkestøttene.

Sverre står for overflatebehandling av rigg-komponeneter.

Klar til montering.

Ferdig montert.

Røropplegg og kobling for lavtrykkshydraulikken til vinsjen er kommet på plass.

De gamle maskinromsdørkene krevde litt omarbeiding for tilpassning rundt Normo-motoren.

Generator med reimdrift på svinghjulet.

Batterier og øvrig elektrisk innstallasjon begynner å falle på plass.

Alt teknisk for å kunne foreta prøvestart er nå montert. Den gamle sprukne lydpotta er montert med by-pass på kjølinga, slik at motoren kan gå i korte perioder.

Arbeidet med støpemodell til ny lydpotte kan følges på egen blogg.

Hendlene til motoren er kommet på plass i styrhuset.

Lasterommet benyttes som verksted.

Aluminiumsdelen av maskinromsskottet er montert.

Og på dekk er den gamle dekkspumpa montert.