God Jul til alle fra karene på Fuglø

Karene på Fuglø har tatt juleferie, og ønsker alle ei God Jul og et Godt Nyttår.
 
Spunningene i den gamle kjølen skal kopieres over på den nye kjølen.
Det er ei straks fire år siden dette bildet ble tatt. Da hadde vi begynt å skifte ut spantetømmer. Her skjærer Ivar hakk med motorsaga, før han går laus på det med skarvøksa.
Her slettes spantet med skarvøksa.
Så finslettes spantene med høvel.
Som vi så i forrige blogginnlegg stikker nytt spantetømmer inn under kjølsvinet. Her må det også tilpasses og få utskjært vågrenne slik at vann kan passere langs kjølen innvendig, etter at huden er kommet på.
 Siste rest av dekket er kommet på plass.
Bjørn lager karponer. Her bruker vi et proppebor i søyleboremaskinen. Emner til karponene er restved fra produksjonen ellers, men det skal være kantved og det er greit om en kan se vedretningen på emnenes sider fordi karponene skal settes inn med samme vedretninga som emnet som skal proppes.
Karponene sages av emnet på bandsaga.
Kantved, hvor en ser vedretninga.
Bjørn propper forsenkinga over spikerhodet.
Her har Bjørn plugget spiker- , og boltehull, og Endre har slettet huden.
Skandekket er også slettet.