Monteringsarbeider på motoren

Det er stort sett mekanikerene som utfører arbeider ombord i Fuglø fortiden. Motoren er sleidet over på fundamentet og grovinnrettet. Så er det å få på plass de demonterte delene og ellers bygge opp det tekniske i maskinrommet. Vi har vært uheldig tidligere i vinter og fått revet løs svineryggen under et uvær, og den oljesmurte hylsa ble fylt med vann gjennom åpne smørerør da vi fikk uventet mye regn og smeltevann ned i båten før jul.

Her sleides Normoen akterover og inn på fundamentet.

Stein-Even sikrer motoren så den ikke skal gli inn i propellakselen på de grønnsåpesmurte skinnene.

Motoren jekkes opp for å komme klar av glidefundamentet.

Her er det snakk om millimetere før motoren er kommet på plass.

Her er toppene under montering. Stein-Even strammer etter med momentnøkkel.

Vi har ikke lykkes å skaffe tilveie en brukbar lydpotte til erstatning for den sprukne vi er i besittelse av. Vi arbeider derfor med finansiering til å produsere en ny potte. Vi har heller ikke lykkes med å skaffe tegninger av motoren, og støpemaler eksisterer ikke så langt vi har funnet ut. Her er modellnekker og båtbygger Bjørn Andersen fra Sollerudstranda Båtbyggeri på befaring for å danne seg et bilde av konstruksjonen for å kunne produsere en støpemodell. Til hjelp for modellbyggeren har Gunnar laget en 3D-modell av lydpotta ved hjelp av fotogrammetri.