Ballast, galgedekk og tekniske innstallasjoner

De grøvste arbeidene på stålcasingen ble ferdigstilt på sensommeren. Nå er båtbyggerne godt i gang med legging av galgedekket over casingen. Før vi kunne gå videre med dørk i rommet, måtte ballasten komme på plass. Mekanikerne fortsetter med tekniske innstallasjoner på dekk og i maskinrom.

Sidene er rettet opp og stivet av. Dekksbjelkene er lagt.

Tredekket ligger an mot vinkeljern ute i sidene.

Høydeforskjellen mellom bjelkene og den ytre rammen, krever tilpassing på endene og ytterkanten av dekksplankene.

Dekket legges suksesivt fra en side parallelt med midtskipslinjen.

Dekket er ordinære bord av gran med not og fjær. Dimensjonen er 50 x 125 mm. I de gamle dekksbjelkene er det boret flere hull som tydelig viser at det har vært utskiftninger tidligere. Det var saget opp nat i plankene og drevet og beket. Så denne utførelsen har nok vært en periode før det siste styrhuset av aluminium ble bygget, og dekket belagt med aluminiumsplater. Vi har imidlertid valgt å legge dekket uten nat og drev. Skulle det allikevel bli aktuelt med en tilbakeføring på et senere stadium, er det ikke noe i veien for å utføre dette.

Her ser vi sagsporet til natet i det gamle dekket.

Etter hvert som dekket legges bores det opp for bolter i stålbjelkene.

Galvaniserte låsebolter med flatt hode og firkantmutter som de opprinnelige er spesialprodusert og anskaffet fra Hardanger Fartøyvernsenter.

I løpet av sommeren måtte vi også reparere lenning og svinerygg, som ble revet løs under en av siste vinters stormer.

Tidligere har mekanikerene reparert og overhalt kjettingsaksene. Bolter og skrue er nyprodusert.

Ferdig montert på fordekket.

Lavtrykksvinsjen er kommet på plass.

Stativ for gaiervinsjen er montert.

Forøvrig blir det utført reparasjoner på diverse utstyr. Her er noen komponenter fra mast og rigg.

Maskinromsrista er montert i nedgangen på casingen. Nede i maskinrommet rigger Stein-Even og Kazik seg til for å montere lydpotta.

Lydpotta er på plass. Denne er kun midlertidig montert til vi får produsert en ny. Vi er usikre på tilstanden og mekanikerne har montert et stativ på undersiden for sikkerhets skyld. Den røde tanken skal fordele kjølevannet til sylinderne, da kjølinga må gå utenom potta på grun av sprekker.

Fuglø har mye tyngde i akterskipet med stort styrhus og en Normo på 7-8 tonn. Når det i framtiden neppe blir ført særlig med last, vil forskjellen i bæring mellom midtskip og ender føre til et negativt moment som kan medføre kjølspreng og endring av springlinje. Vi skal prøve å motvirke disse kreftene med å øke ballastvekta og sette lodd og ekstra vekt i rommet under opplag. Fuglø seilte de siste årene med ca. 5 tonn løs steinballast under dørken i lasterommet.

For å utnytte plassen under dørken i lasterommet, formstøper vi ballast lodd som skal ligge mellom dørkbjelkene. Her har vi støpeprøver av ulike blandinger tilført jernmalm fra LKAB i Narvik. Ved å blande sement og ren malm uten sand, kan vi oppnå en vekt på om lag 3,6 kg pr. dm3.

Her primes formene for å få loddene til å slippe lettere. Hvert lodd er merket for sin plass. Vi har laget 4 standardformer, men breddene er individuelle etter bjelkelaget.

Totalt er det produsert 24 store lodd med en vekt mellom 3-400 kg.

Det var knyttet stor spenning til hvor stor innvirkning ballasten fikk på trim og flytevannlinje. Her tar prosjektleder Endre et kontrollmål før vi begynner å ta ballasten om bord.

Roy kjører krana og Ivar brekker løs loddene.

Endre sørger for å plassere ballasten på rett plass i rommet.

Loddene står mot kjølsvinet, og på den tynneste enden skrus et flatjern ned i garnering og spant for å være sikker på at de ikke skal begynne å lette på seg i kraftig slingring.

Det ligger bare ballastlodd under romluka innen rekkevidde for kran. Framfor luka fylte vi noen rom med den gamle ballaststeinen.

Det ble også støpt noen mindre lodd til å fylle opp tomrommet over kjølsvinet. Totalt har vi beregnet vekta av den støpte ballasten til 7600 kg. I tillegg regner vi med at det er ca. 1000 kg med stein. Så er det klart til å gå i gang med dørken.