Ny frisk 2017

Vi går nå inn i det siste året av dette store restaureringsprosjektet. I løpet av året vil vi ha et fungerende og bruksklart fartøy.  Riksantikvaren har nå i mars bevilget den siste skjerven for å få fartøyet ferdig etter 11 års restaurering. Nordnorsk Fartøyvernsenter har ingått en avtale med en nyopprettet forening som har som formål og drifte og vedlikeholde fartøyet. Så langt i vinter har det vært arbeidet med ferdigstillelse av aluminiumsoverbygget, tekniske innstallasjoner og rigg. Vi har også hatt prøvestart på Normo-motoren, og i Oslo jobber modellsnekkeren med støpemodell til ny lydpotte. Desverre har ingen norske støperier ønsket å påta seg denne jobben, så nå må vi lete utenlands.

Snart kan den gamle Fuglø-vimpelen igjen vaia fra den opprinnelige tremasta fra jakteriggen.

Å få lukket igjen akterskipet rundt casingen og bygge opp galgedekket har vært en av vinterens oppgaver. Mye av det gamle demonterte overbygget er oppmontert. Her jobber Kazic med en del av skottet med inngangen.

Jim og Kazic har stått for brorparten av arbeidet.

Her er fronten montert. Bare noen sveisesømmer og overflatebehandling gjenstår. Babord side er av treverk.

Lysventilene er kommet på plass.

Disse er også gjenbruk. Utførelse i aluminium som sveises fast.

Det var nødvendig å produsere ny dør til maskinnedgangen.

Arild og Peder har stått for produksjon av rigg-komponenter.

Dette er stativ for bomsving og gaiere til lastebommen. Tilpassning gjøres ombord før overflatebehandling.

Stativene sveises i u-jern boltet i rekkestøttene.

Sverre står for overflatebehandling av rigg-komponeneter.

Klar til montering.

Ferdig montert.

Røropplegg og kobling for lavtrykkshydraulikken til vinsjen er kommet på plass.

De gamle maskinromsdørkene krevde litt omarbeiding for tilpassning rundt Normo-motoren.

Generator med reimdrift på svinghjulet.

Batterier og øvrig elektrisk innstallasjon begynner å falle på plass.

Alt teknisk for å kunne foreta prøvestart er nå montert. Den gamle sprukne lydpotta er montert med by-pass på kjølinga, slik at motoren kan gå i korte perioder.

Arbeidet med støpemodell til ny lydpotte kan følges på egen blogg.

Hendlene til motoren er kommet på plass i styrhuset.

Lasterommet benyttes som verksted.

Aluminiumsdelen av maskinromsskottet er montert.

Og på dekk er den gamle dekkspumpa montert.