Rapport fra mekanisk avdeling


Vår mekaniske avdeling går fortiden med redusert bemanning, men hovedoppgaven framover er klargjøring og montering av utstyr fram mot sjøsetting. Motorfundament og bolter, hylse og rorarrangement skal på plass. Videre skal Normo-motoren plukkes fra hverandre og klargjøres for montering ombord. En utfordring framover blir å skaffe en brukbar lydpotte, eller produsere en ny. Den gamle vi har er sprukket. Her følger noen bilder av forskjellige komponenter som er overhalt og montert så langt i vinter, eller som er klare for montering.

 Her er forstagsbolt, baugband, stevnrulle og stevntopp kommet på plass. Det hvite baugjernet i forkant av stevnet vises så vidt. Det er et kraftig halvrundjern på 2 x 3 tommer.

 Kryssholtetene er av aluminium og klart for innfesting.

Kjettingpiper som leder ned til kjettingkasse er monter på fordekk.

2 stk kjettingstoppere er overhalt og klare for montering.

Kjettingklyssene er rustpikket, mønjet og malt. Det var nødvendig å sveise i nytt gods på den øvre halvdelen mot dekket.

Begge ankrene var slitt og det måtte skiftes bolter og klosser.

Nyrenovert patentanker

 Flensen på hylserøret til Fuglø viste seg å være sprukket ved demontering i 2006.

 Nå har Kazic utbedret hylsa og den er klar for montering.

Det samme gjelder de øvrige flenser og tetteringer.

Ny rorhylse er produsert og montert i hylsetømmeret.

Slik ser det ut fra utsiden under hekken.

Det blir også produsert ny roraksel. De gamle rorbeslagene er skåret av for å monteres på den nye akselen.

 Rorbeslag.

Rormaskinen kontrolleres. Denne skal stå oppe på galgedekket bak styrhuset, så det blir enda en stund før det blir aktuelt med montering.

Demonteringen av Normo-motoren er igang.

Bakerst ser vi lydpotta som må skiftes ut før det blir aktuelt å ta i bruk Fuglø. Dersom noen vet av et brukbart eksemplar er det bare å ta kontakt med Fartøyvernsenteret.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar