Uke 25.

Under rivinga av hudplankene som er innfestet i overkant av hylsetømmeret, oppdaget vi at plank var stivet opp med tverrgående bolter - sannsynligvis for å unngå sprekking, siden det er veldig stor tvist i disse plankene.
Vi kopierte denne løsninga, og etter at boltene var på plass, ble planken stimet i over to og en halv time før montering.
Vridninga, eller tvisten i denne planken er på 50 grader de to første metrene.
For å klare denne vridninga, ble planken  laget av et 80 mm. tykt emne som ble formet etter samme prinsippet som hogne halser i småbåter. I overkant, mot stilken er planken tynnet 25 mm på yttersiden og 25 mm. i underkant på innsiden. Planken er 55 mm. tykk mot stilken, og denne gradvise tynninga er fordelt over 2 meter fra stilken og fremover før den når sin fulle tykkelse på 68 mm. Totalt er planken 7 meter og har ei vridning på 71 grader.

Vi har vært litt misfornøyde med mengden og typen kvist i materialene vi har fått til hud på Fuglø. Kvaliteten har vært ujevn, og beror selvfølgelig på hva sagbrukene får levert fra sine leverandører. Dette partiet fra Sætheråsen sagbruk i Harstad, som den her omtalte planken stammer fra, var imidlertid helt fantastisk. Feit fin malmved!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar