Uke 18


Denne uken har vi begynt å skifte lager på veiva. Lagrene krympes på veivtappene. Et kar er laget, og et lager er lagt nedi. Deretter fylles karet til lageret dekkes med den samme typen motorolje som tenkes brukt i Normoen. det hele varmes opp under omrøring  til oljen holder en jevn temperatur på 95-100 grader C. Vi lar det stå ei lita stund på denne temperaturen til vi er sikker på at hele lageret holder jevn temperatur. Når ny olje når denne temperaturen, begynner den å avgi luft - knitre. Vi bruker samme oljen om igjen, og sjekker temperaturen med et IR-termometer - veldig greit å jobbe med.

Vi laget noen kroker til å løfte lagrene inn og ut av den varme oljen. Når lagrene tas ut av oljen, setter vi dem fra oss på minst mulig flate - som rista her - for å få skiftet grep. Det er for å unngå varmetap til underlaget.

Her har vi rengjort, og satt veivtappen på høykant, og tilpasset klosser i rett høyde slik at det bare er å slippe det varme lageret nedpå veivtappen. Man skal ikke plundre for lenge her før lageret begynner å kolne/krympe.

Her er lageret på plass, mens det kolner. Det krymper da fast i veivtappen. Her hadde det også vært mulig å legge veivtappen i fryseren over natta, hvilket er en vanlig fremgangsmåte når gods skal monteres i rundtomliggende objekter.

Her har mellomakslingen til Normoen fått nytt lager krympet på. Lageret er pakket inn i plastfolie for at minst mulig støv og skitt skal komme til.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar