Normo-motoren er løftet ombord

Det har vært noe mindre aktivitet på Fuglø-prosjektet etter krafttaket i forbindelse med sjøsettinga i juni. Da var allemann alle i sving. Etter ferien har det stort sett vært forberedelser for å få motoren løftet ombord. Toppene, lydpotta og svinghjul er demontert for å gjøre den mer håndterlig for løft og montering. De ulike tankene er også montert ombord i løpet av ettersommeren.

Normo-motoren er plukket delvis ned og klargjøres for løft.

Tidligere er tankene oversett og reparert. Det er laget ny vanntank.

For å slippe å forhale Fuglø til forsvarets kai, og ikke minst bry forsvaret minst mulig med hjelp til løft, lagde vi dette stativet med løpekatt for å løfte tanker og annet tungt utstyr ombord.

Her er drivstofftanker løftet ombord.

Så står luftflaskene for tur.

Stein Even tok jobben med transporten over havna fra slipptraseen til flytebrygga.

Så er det bare å talje det ombord.

Kazic firer flaska ned i rommet.

Her ser vi at de fleste tankene er kommet på plass i maskinrommet.

Det er viktig å få stemplet tankene godt fast oppunder bjelkene.

Til Normo-motoren måtte vi ha hjelp. Simonsen Transport i Harstad stilte med en grom kran på 40 tonn-meters kapasitet.

Smådelene kjøres fram på kaia.

Lukelemmer og skjærstokker løftes vekk på romluka.

Fuglø er forhalt til kai og motoren er på vei ombord. Kranføreren mente løftet var omlag 4,5 tonn.

Det var på håret at krana hadde kapasitet nok til å få Normoen ned i romluka.

En milepæl er nådd, Normoen er ombord i Fuglø. Så er det bare å få slisket den akterover på fundamentet og begynne å bygge opp igjen.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar