Vinterarbeid

Aktiviteten på Fuglø har vært redusert så langt i vinter, men nå forbereder vi oss på en mulig sjøsetting før sommerferien. Det kan bli behov for å frigjøre uteslippen til andre fartøyprosjekter. Vi planlegger videre arbeid på Fuglø ved kai. Uansett må vi etterhvert fjerne overdekningen for å løfte Normo-motoren ombord, og for å kunne påbegynne casing og styrhus. Arbeidene som er utført siden siste innlegg er ferdigstilling av rekke og lenning. Nå er arbeidene med fintilpassing av stubben og forarbeid til boring av hylsegjennomføring igang.

Lenningen er av 2,5" plank. For hjelp til monteringen har vi laget noen noen selvfestende jigger til å presse lenningen ned på rekkestøttene.

Lenningsplanken er festet til rekkestøttene med nysmidde fjærbolter i dimensjon 16 x 300 mm.

Det må bores nytt hylsehull i den nye stilken/propellstevnet. Her borer Jay, under veiledning fra John Åge, pilothull for hylseboreren.

Stilken og de innerste tømrene er skiftet. Men i midten er det fortsatt tømmer med det gamle hylsehullet. Dermed ble det vanskelig å få riktig retning på pilothullet i det innerste tømmeret. Løsningen var å føre et rør gjennom det ytterste hullet for å støtte boret i riktig retning.  

Vi har en hylseborer med begrenset diameter, og som går fryktelig tregt. Fartøyvernkonsulent Gunnar Holmstad har utarbeidet et forslag til forbedring av skjæret som monteres utenpå borstanga. Tanken er også at to skjær vil stabilisere borstanga som har tendens til å gi kast ved lange hull som i dette tilfellet. Se også vedlagte demofilm:


Jay har overtatt arbeidet med finretting av stubben som er et massivt tømmerlag under motorfundamentet. I Fuglø ligger det et stålfundament av H-bjelker på stubben. I monteringsanvisningen for Normo-motoren er det angitt helningsgrad mellom 0 og 11 grader i lengderetningen. Her blir den omkring 8 grader som Jay overfører fra rettholten. Ved kontrollmåling fikk vi ikke høyden i akselens senterlinje til å gå opp med den faktiske klaringen ned til kjølsvinet. Det dreide seg om ca 4 cm. Svaret fikk vi ved kontakt med tidligere eier Normann Nilsen. Han kunne fortelle at det lå eikebord mellom bunnramma og stålfundamentet som ble fjernet da Normoen ble skiftet ut med en Volvo Penta.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar